Play
 • 1
  1
  09:41
  Fouk Ek Shouk
  Abdelhalim Hafez
  21469 74795
 • 2
  1
  07:56
  Al Gawab
  Abdelhalim Hafez
  21469 74795
 • 3
  1
  07:23
  Bahlam Bik
  Abdelhalim Hafez
  74796 74795 74797 74798 74799
 • 4
  1
  06:15
  Ya Halbi Khabbi
  Abdelhalim Hafez
  74800 74795 74801
 • 5
  1
  06:01
  Tobah
  Abdelhalim Hafez
  74802 74795 74803
 • 6
  1
  08:26
  Fi Youm Min Al Ayam
  Abdelhalim Hafez
  74804 74795 74805
 • 7
  1
  09:10
  Zalamouh
  Abdelhalim Hafez
  52931 74795 74806
 • 1
  2
  03:43
  Awel Marrah Teheb
  Abdelhalim Hafez
  74807 74795 74808
 • 2
  2
  03:19
  Ashanak Ya Amar
  Abdelhalim Hafez
  74807 74795 74809
 • 3
  2
  06:55
  Ala Add El Shouk
  Abdelhalim Hafez
  21469 74795
 • 4
  2
  04:00
  Al Rissal (Mawel) [Live]
  Abdelhalim Hafez
  36611 74795 74810
 • 5
  2
  23:19
  Al Rissal (Live)
  Abdelhalim Hafez
  36611 74795 74810